Diósberény

> Kezdőlap
> Név eredete
> Címer, zászló
> Idősbarát Önkormányzat Díj

Intézmények

> Óvoda
> Diósberényi Óvodafenntartó Társulás
  - Közbeszerzés
  - Pályázat
> Könyvtár
> Önkormányzat
  - Rendeletek
  - Közérdekű adatok
  - Pályázat
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltsége
  - Kereskedelmi nyílvántartás
  - Nyomtatványok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Közérdekű adatok
> Szociális ellátások

Épületek

> Művelődési Ház
> Templom
> Kulcsosház

Galéria

Fórum

Szociális ellátások

  • Idősek klubja
  • Házi segítségnyújtás

Fenntartó:

Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Hegyhát Integrált Szociális intézmény Gyönk

Idősklub vezető:

Dránovics Mariann

Gondozönő:

Lerch Ibolya

Házi segítségnyújtás:

Maczóné Lichner Ágnes, Sági Andrásné

Idősek Klubja

Az önkormányzat a rendszerváltás óta folyamatosan foglakozik az idősek problémáival, a település 2000-ben pályázati támogatásból komolyabb fejlesztéseket hajthatott végre a megoldások érdekében. Mivel a település lakosságszáma nem éri el a 3000 főt, így nem kötelező az idősek nappali ellátására intézményt létrehozni, de az önkormányzat úgy döntött, hogy ez mégis nagyon fontos lenne az itt élők számára. 2002 áprilisában sikerült is megnyitni az Idősek Klubját, és azóta is működik. Az intézmény felújítását és berendezését pályázati forrásból oldották meg. Ezzel párhuzamosan 2002. januárjában kapcsolódott be Diósberény a gyönki "Módszertani Otthon" által kezdeményezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba. A készülékeket az önkormányzat vásárolta meg, 5 fő idős egyedülálló otthonában történő használatra. Jelenleg 17 db készülék található Diósberényben. Ez a rendszer növeli az idősek biztonságérzetét egészségügyi és kriminális problémák esetén egyaránt. Szociális étkeztetést 2000 óta működtetnek. A kistérségi szociális felzárkóztató program keretében pályázatot adtak be a konyha felszerelésének korszerűsítésére, mert az eddig használt rendszer elavult volt. A megnyert összegből és kis önerőből sikerült korszerűsíteni a konyhát és így, az egyre növekvő időslétszámot mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelelően el tudják látni.

Annak ellenére, hogy az állami támogatások egyre inkább csökkenek, az önkormányzat továbbra is működteti az intézményeit. Kiemelten támogatja a háziorvost, hogy a minőségi egészségügyi ellátás helyben történjen. Hetente két alkalommal rendel a háziorvos, akinek rendelőt biztosít az önkormányzat. Lehetősége nyílt az önkormányzatnak, hogy a meglévő idősek klubját bővítsék a növekvő létszám miatt. A "Kistérségi Szociális Felzárkóztató Program" keretében 32 település közül Diósberény nyerte el a bővítéshez szükséges anyagi támogatást. A jelenlegi épülethez hozzáépítés készül, melyek a következők lesznek: társalgó, pihenőszoba, mozgáskorlátozottaknak kialakított fürdőszoba, vizesblokk és irodák. A megvalósítás után az időseknek nagyobb tér és barátságosabb környezet áll majd a rendelkezésükre. Mivel a szociális szolgáltatások közel egy időben indultak, így nem volt nehéz összehangolni ezeket a tevékenységeket. Az előzetes igényfelmérések alapján tisztában voltak az idősek keresleteivel. Az idősek klubja lett a központja valamennyi szociális ellátásnak. Ebben az épületben van az orvosi rendelő is. A házi orvos kérésére az idős lakosság folyamatos ellenőrzése is a klubban folyik (vérnyomásmérés, vércukorszint, súlymérés), ezekhez az eszközöket az önkormányzat veszi.

Az idősek klubja e szolgáltatásokon kívül igyekszik minél több tevékenységet biztosítani az idősek számára. Különböző foglalkoztatásokat tart, mint például kézimunkázás, ajándéktárgyak készítése óvodásoknak, helyi néptánccsoportnak, házi gondozottaknak. Mentális gondozás is történik. Beszélgetések csoportos és egyéni formában, generációs együttlétek, kirándulások. Rendelkezésre áll a klubban televízió, videó és DVD lejátszó, napi újságok és heti magazinok. Ügyeik intézéséhez is segítséget kapnak az élet bármely problémájának megoldásával kapcsolatban. Egészségügyi tevékenységek végzése is folytatódik a klubban, mely tevékenység segíti az idős emberek és az orvos közötti kapcsolatot. Minden ünnepet méltóan megtartanak a klubban. (húsvét, karácsony, nőnap, anyák napja, mikulás, valamint a tagok születésnapjai és névnapjai)

Három éve, minden évben az Idősek világnapja alkalmából nagyszabású kulturális műsort rendeznek a helyi kultúrházban, ahol minden 60 év feletti lakosnak ajándékkal kedveskedünk. A falu legidősebb nő és férfi lakosát külön ajándékkal az otthonukban köszöntik fel.

A jelzőrendszeres segítségnyújtás

Az Idősek klubjában dolgozó szociális gondozó és a falu házigondozója látja el, napi 24 órás ügyeletet jelent. A szolgáltatásba bekerülők személyéről a gondozónők javaslatára a képviselő-testület dönt.

Falugondnoki szolgálat

A törvény által előírt feladatok mellett más feladatokat is ellát. A falugondnok az önkormányzat megbízásából szállítja az időseket a különböző kulturális és helytörténeti rendezvényekre, a környező településekre, alapellátási feladatokat végez (pl. az ebédszállítás), kiváltja a kötelező gyógyszereket ( ez nagyon fontos, mert 7 km-re van a falutól a gyógyszertár és a buszok 2-5 óránként járnak).

A falugondnoki szolgálat 2002. februárjában jött létre a településen. A község legelső falugondnoka Bécsiné Hajnos Erika volt, egészen 2005 szeptemberéig. Az ő távozásával addigi feladatait felosztották: a tánccsoport vezetésével Manhalt Zoltánt bízták meg, az erdélyi testvérkapcsolat felelőse Maczóné Lichner Ágnes lett (egészen 2006 nyaráig, amikor e tisztséget átadta Manhalt Zoltánnak). Ezután falugyűlést hívtak össze, ahol Kleer Adélt választották meg, aki 1 hónapig dolgozott. Leköszönésével Solymos Róbertet nevezte ki a képviselőtestület falugondnoknak 2005. novemberében, aki 3 évig látta el feladatát. 2008. novembertől Reining Roland, 2013 február 1-től Feth István a falugondnok.

Díszpolgár

Az önkormányzat megalapította a "Diósberény díszpolgára" díjat, amely erkölcsi elismerés olyan idős embereknek, akik sokat tettek a faluért. 2007-ben ezt a díjat Pintér Ferenc nyugalmazott tanár kapta. Ő mindig is aktívan részt vett a falu életében, tevékenységét a mai napon is folytatja.